Hyppää sisältöön

Valitse kieli

 • fi

  Sivuston kieleksi on valittuna suomi.

 • en

  Set english as the language of the page.

Vex-robotti

Robotics Campus – Scale Up!

Riihimäen kaupungin punavalkoinen logo, HAMK:n logo sekä Hämeen liiton logo.

Robotics Campus – Scale up! 1.2.2023–31.5.2024

Riihimäen kaupunki ja HAMK luovat uuden robotiikan osaamis- ja innovaatiokeskuksen. Riihimäen kaupungissa tarjotaan jo nyt opetussuunnitelmiin perustuvaa robotiikan opetusta varhaiskasvatuksesta lukion loppuun saakka. Robotiikan opintoja voi jatkaa Riihimäellä sekä ammatillisessa että korkea-asteen koulutuksessa.

Hankkeen tuloksena HAMK vahvistaa kansainvälistä robotiikan opetuksen opetustarjontaa alueella. Hankkeessa pilotoidaan robotiikan opettajien täydennyskoulutusta eurooppalaisille perusopetuksen opettajille sekä luonnostellaan kansainvälinen hankerahoitushakemus robotiikan opetuksen kehittämiseen.

Innovaatioekosysteemit ovat tutkitusti korkean osaamisen ja arvonluonnin keskittymiä. Riihimäen Robotiikkakampuksen vahvan pohjatyön päälle rakennetaan nyt innovaatioekosysteemiä, jossa robotiikkakoulutuksen lisäksi panostetaan vahvasti myös uusien innovaatioiden sekä yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen.

Hanke saa tukea Hämeen liitolta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta 173 506 euroa. Hanke alkoi 1. helmikuuta 2023 ja se päättyy 31. toukokuuta 2024.

Lisätiedot:

Jouni Eho, kaupunginjohtaja, Riihimäen kaupunki, 044 767 6674

Pertti Puusaari, rehtori-toimitusjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu, 0400 469 605

Pia Engström, kehityspäällikkö, Riihimäen kaupunki, 040 6297672

 • Tiedote 13.6.2024

  Riihimäen kaupunki ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ovat panostaneet robotiikan koulutukseen ja osaamiseen jo useamman vuoden ajan. Robotics Campus – Scale Up! -hankkeessa saatiin erinomaista kansainvälistä kokemusta ja verkostoja robotiikan osaamisen skaalaamiseksi kohti innovaatioita ja kasvua.

  “Hankkeen aikana laadimme aiesopimuksen HAMK:n uuden kampuksen sijoittumisesta Riihimäen asemanseudulle sekä päivitimme kehittämistoimintoja vastaamaan innovaatioekosysteemin tarpeita perustamalla kokonaan uuden teknologia ja innovaatiot -vastuualueen. Yhteistyösopimus Odensen kaupungin kanssa sekä Riihimäen jo ennestään laadukas robotiikkaopetuksen polku varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle sai hankkeen aikana uutta kansainvälistä boostia. Nyt meillä on Riihimäen robotiikkakaupungin menestysreseptin osaset kasassa”, kertoo Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho.

  Robotiikan innovaatio- ja osaamisekosysteemin rakentamiseen saatiin työkaluja opintomatkalta Tanskan robotiikkakaupunki Odenseen sekä useista kansallisista ja kansainvälisistä työpajoista. Hanke mahdollisti alan kansainvälisten osaajien kokemusten ja verkostojen hyödyntämisen.

  Rii­hi­mäel­le HAM­Kin kak­si uut­ta kan­sain­vä­lis­tä kou­lu­tus­ta

  HAMK suunnitteli hankkeessa kaksi uutta englanninkielistä AMK-tutkintokoulutusta, joissa aloittaa elokuussa yhteensä yli sata kansainvälistä opiskelijaa.

  Tieto- ja viestintätekniikan ja robotiikan koulutusohjelma (Bachelor of Engineering, ICT, Robotics) kouluttaa osaajia tekniikan alan suunnittelutehtäviin. Kestävän kaupunkikehittämisen koulutusohjelma (Bachelor of Engineering, Sustainable Urban Design) tuottaa puolestaan laaja-alaista, uusia teknologioita painottavaa, osaamista liikennesuunnittelun ja yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin.

  ”Pystyimme panostamaan koulutussuunnitteluun uudella tavalla. Sovelsimme suunnittelussa palvelumuotoilua ja ideoimme koulutuksia yhdessä sidosryhmien kanssa. Vahvan teknisen osaamisen lisäksi insinööriopiskelijat tarvitsevat osaamista myös esimerkiksi kestävyysajattelun soveltamisesta työelämässä vastaantuleviin haasteisiin. Opetuksessa hyödynnetään Design-Based Education -pedagogiikkaa, jonka tukemana opiskelijat harjaantuvat oppimaan yhdessä – etsien ja kokeillen ratkaisuja esimerkiksi yritysten toimeksiantoihin”, kuvailee liiketalouden, muotoilun ja tekniikan yksikön koulutusasiantuntija Jaana Sipilä HAMKista.

  Molemmat koulutukset tarjoavat myös Riihimäen alueen nuorille mahdollisuuden hankkia kansainvälinen tutkinto ja suunnata uralle esimerkiksi kansainvälisiin yrityksiin. Uudet koulutukset vahvistavat robotiikan koulutuspolkua varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta toiselle asteelle ja edelleen korkeakouluun.

  ”Riihimäen kaupunki toimii oppimisalustana tarjoten robotiikan ja kaupunkisuunnittelun opiskelijoille käytännönläheisen ympäristön ja ainutlaatuisia oppimismahdollisuuksia. Koulutusten hakijamäärät osoittavat suurta kiinnostusta Riihimäen uutta koulutustarjontaa kohtaan”, kertoo HAMKin liiketalouden, muotoilun ja tekniikan yksikön johtaja Lassi Martikainen.

  Rii­hi­mäen ro­bo­tiik­kao­pe­tuk­sen mal­lil­le kan­sain­vä­lis­tä nos­tet­ta

  Hankkeen aikana Riihimäen kaupungin Robotiikkakampus järjesti eurooppalaisille perusopetuksen opettajille robotiikan täydennyskoulutuksen Sloveniassa. Koulutukseen osallistui viisitoista opettajaa kuudesta eri maasta. Kokemukset ja palaute koulutuksesta vahvistivat, että Riihimäen mallilla on annettavaa eurooppalaiselle teknologiaopetukselle erityisesti tulevaisuustaitojen opettamisen näkökulmasta.

  Riihimäen robotiikan opetuksen mallia esiteltiin Häme EU Officen kanssa järjestetyssä kutsuvierasseminaarissa Brysselissä. Lisäksi hankkeessa rakennettiin Pohjoismainen kumppanuusverkosto, jonka kanssa toteutetaan tulevia tutkimukseen ja opetuksen kehittämiseen liittyviä kansainvälisiä hankkeita.

  Ro­bo­Tai­ka kut­sui yrit­tä­jät ja kun­ta­lai­set ro­bo­tii­kan ää­rel­le

  Kaupunkilaiset ja yritykset kutsuttiin tutustumaan tekoälyyn ja robotiikkaan eri näkökulmista: Yrityksille suunnattu RoboTaika-seminaari ravisteli teknologiaan ja liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvää ajattelua.

  Hyvän mielen RoboTaika-kaupunkifestivaali järjestettiin ostoskeskus Majakassa, jossa esillä oli erilaisia robotteja, Pepper-robotin tanssipaja, robotiikkateemaiset leivokset, tekoälyn luomaa musiikkia ja kuvia sekä Riihimäen musiikkiopiston puhallinorkesteri. RoboTaika-seminaarin onnistumisessa Hyrian osaavilla opiskelijoilla oli iso rooli. Seminaarin tallenne on katsottavissa Riihimäen kaupungin YouTube-kanavalla.

  Hanke sai tukea Hämeen liitolta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta. Hanke alkoi 1.2.2023 ja päättyi 31.5.2024.

 • Tiedote 30.5.2023

  Riihimäen kaupunki ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) kehittävät yhdessä robotiikan osaamis- ja innovaatiokeskusta osana Robotics Campus – Scale up! -hanketta. Kaupunki ja HAMK kutsuvat alueen kasvuyritykset kehittämään yhteistä innovaatioekosysteemiä ja hyödyntämään robotiikkaa. Riihimäellä perusopetuksessa, toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa tarjottava koulutus tuottaa osaamista teknologia-alan start upeille ja jo olemassa oleville yrityksille. Hankkeen aikana Riihimäellä järjestetään taidetta, kulttuuria ja teknologiaa yhdistävä robotiikan kaupunkitapahtuma.

  ”Kaupungit kilpailevat osaamisesta, kasvusta ja investoinneista. Lisääntyvä kilpailu vaatii yhteistyötä yritysten, yliopistojen ja julkisen sektorin välillä. Riihimäen kaupunki on ottanut haasteen vastaan ja haluamme olla voittajien joukossa. Olemme strategiassamme nostaneet robotiikan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen yhdeksi keihäänkärjistämme. Menestyäksemme meidän on luotava kestävä ja tuottoisa ympäristö robotiikan yhteistyölle. Uskomme, että korkealaatuinen robotiikkakoulutus ja kilpailukykyinen robotiikan osaamis- ja innovaatiokeskus auttavat meitä voittamaan pelin”, Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho sanoo.

  Hankkeen tavoitteena on tehostaa alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä lisätä robotiikan koulutusta, osaamista, tutkimusta ja innovaatioita. Hanke koostuu kahdesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen kokonaisuus pitää sisällään tulevaisuuden taitojen kehittämistä koskevan kokonaisuuden. Hankkeessa pilotoidaan robotiikan opettajien täydennyskoulutusta eurooppalaisille perusopetuksen opettajille sekä luonnostellaan kansainvälinen hankerahoitushakemus robotiikan opetuksen kehittämiseen.

  Riihimäen kaupungissa tarjotaan jo nyt opetussuunnitelmiin perustuvaa robotiikan opetusta varhaiskasvatuksesta lukion loppuun saakka. Robotiikan opintoja voi jatkaa Riihimäellä sekä ammatillisessa että korkea-asteen koulutuksessa. HAMK vahvistaa kansainvälistä robotiikan opetuksen opetustarjontaa alueella.

  ”Riihimäen kaupunki on kehittänyt robotiikkakoulutusta erinomaisella ja pitkäjänteisellä tavalla. Me HAMKissa uskomme tähän johdonmukaiseen strategiaan ja haluamme olla mukana aktiivisessa kehitystyössä aina päiväkodeista korkeakoulutukseen saakka. Yhteistyö tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia paitsi opiskelijoillemme myös yrityksille ja koko tälle alueelle”, Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori Pertti Puusaari toteaa.

  Hanke saa tukea Hämeen liitolta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta 173 506 euroa. Hanke alkoi 1.2.2023 ja se päättyy 31.3.2024.

  Seuraa Robotics Campus – Scale up! -hankkeen kuulumisia sosiaalisen median kanavissa @robotiikkakampus ja @HAMK_UAS sekä Robotiikkakampuksen verkkosivuilla ja HAMK:n verkkosivuilla.

  Lisätiedot:

  Jouni Eho, kaupunginjohtaja, Riihimäen kaupunki, puh: 044 767 6674

  Pertti Puusaari, rehtori–toimitusjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu, puh: 0400 469 605

  Lassi Martikainen, yksikön johtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu, puh: 040 822 1734

  Pia Engström, kehityspäällikkö, Riihimäen kaupunki, puh: 040 629 7672

 • Tiedote 23.3.2023

  Riihimäen robotiikkaopetuksen mallin avulla Suomesta voi tulla koulutuksen, osaamisen ja teknologian edelläkävijä maailmassa. Riihimäen kaupunki, Robotiikkakampus ja Hämeen liitto esittelevät Riihimäen mallia EU:ssa tällä viikolla. Tapaamisia on järjestetty Euroopan parlamentin ja Euroopan komission jäsenten sekä komission pääosaston edustajien kanssa.

  ”Riihimäen robotiikkaopetuksen mallilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Meillä jokainen lapsi oppii robotiikkaa pelkästään perusopetuksessa vähintään 250 tuntia. Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta ja teknologiaosaamisesta. Kaupunkimme luova tapa yhdistää nämä kaksi sektoria Riihimäen malliksi on ainutlaatuinen mahdollisuus koko Suomelle”, kaupunginjohtaja Jouni Eho sanoo.

  Riihimäen kaupunki tarjoaa ainoana kuntana Suomessa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin perustuvaa robotiikkaopetusta varhaiskasvatuksesta lukion loppuun saakka. Kaupungin ja Hämeen liiton tavoitteena on saada robotiikkaopetus Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan. Riihimäen ihmislähtöinen teknologiaosaaminen vauhdittaa talouden tuottavuutta ja turvaa hyvinvoinnin. Lisäksi kaupunki hakee Riihimäen lukiolle robotiikan erityistä koulutustehtävää.

  ”Olen ylpeä Riihimäen mallista, joka on herättänyt laajaa kansallista ja kansainvälistä kiinnostusta. On palkitsevaa nähdä, kuinka innostuneita ja motivoituneita riihimäkeläiset lapset ja nuoret ovat robotiikkaopetuksesta. Riihimäellä on jo vuodesta 2014 alkaen kasvatettu useita robotiikan huippuosaajia, osa heistä esittelee taitojaan täällä Brysselissä”, kehittämisjohtaja Esa Santakallio Robotiikkakampukselta kertoo.

  Robotiikkaopetuksen malli on monistettavissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Robotiikkakoulutuksen avulla voidaan ratkaista talouden ja työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia.

  ”Euroopan parlamentin jäsenet Sirpa Pietikäinen ja Ville Niinistö korostivat keskiviikon puheenvuoroissaan sitä, miten tyttöjen ja naisten osuutta robotiikassa tulisi kasvattaa. Robotiikan ja tekoälyn pitäisi olla kaikkien saavutettavissa ja selkeästi toteutettua. Me olemme valmiit ottamaan tämän haasteen vastaan”, kommentoi Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riku Bitter.

  Tors­tain se­mi­naa­ris­sa mu­ka­na so­me­jät­ti Me­tan edus­ta­ja

  Torstai Kanta-Hämeen omassa EU-toimistossa, Häme EU Officessa on täynnä robotiikantäyteistä ohjelmaa. Hämeen liitto, Riihimäen kaupunki ja Riihimäen Robotiikkakampus järjestävät korkeatasoisen seminaarin tulevaisuuden taitoihin ja innovaatioekosysteemeihin liittyen. Puheenvuoroja pitävät esimerkiksi Euroopan komission, Metan, Euroopan politiikan tutkimuskeskuksen sekä ERRINin edustajat.

  Riihimäki on lähes 30 000 asukkaan kaupunki Etelä-Suomessa. Robotiikkakampus on tulevaisuuden osaamisen yhteisö, joka palvelee yrityksiä, opiskelijoita ja täydennyskouluttautujia.

 • Tiedote: 14.3.2023

  Riihimäen robotiikkaopetuksen malli on viime vuosien aikana herättänyt paljon kiinnostusta. Kaupunki tarjoaa ainoana kuntana Suomessa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin perustuvaa robotiikkaopetusta päiväkodista lukion loppuun saakka. Mallia on Hämeen liiton avulla esitelty Brysselissä Euroopan unionin edustajille jo aiemminkin. Nyt Euroopan pääkaupunkiin lähdetään isosti – Riihimäen kaupunki, Riihimäen Robotiikkakampus, Hämeen liitto ja Häme EU Office järjestävät maaliskuussa korkeatasoisia vierailuja ja ajankohtaisen seminaarin.

  Kestävän talouden ja tulevaisuuden rakentaminen, eli vihreä ja digitaalinen siirtymä, edellyttää ihmisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen. Monialaisten innovaatiokeskittymien ja useita toimijoita yhdistävien ekosysteemien rakentamisella on tulevaisuuden luomisessa tärkeä rooli.

  Robotiikka yhdistettynä digitalisaatioon ja tekoälyyn on tärkeä ja erittäin lupaava osa tulevaisuuden talouskasvua ja innovaatioita. Riihimäen kaupunki on halunnut laittaa kortensa kekoon tässä kestävän ja osallistavan tulevaisuuden luomisessa.

  Robotiikkaopetusta tarjotaan kaikissa kaupungin kouluissa osana opetussuunnitelmaa. Malli on uniikki – ei pelkästään Suomessa ja Euroopassa, mutta myös globaalisti. Riihimäellä kasvaa osaajia, jotka oppivat monipuolisia tulevaisuuden ja työelämän taitoja.

  – Ainutlaatuinen robotiikan oppimismallimme on ponnahduslauta lapsille ja nuorille tutustua tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvittaviin ammattitaitoihin. Uuden osaamisen kehittäminen on tärkeä osa menestyviä innovaatioekosysteemejä, joita täällä Riihimäellä rakennamme, sanoo Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho.

  Myös tiivis ja strateginen yhteistyö yritysten ja teollisuuden kanssa on aktiivista, mikä osaltaan vauhdittaa robotiikkaliiketoiminnan ja innovaatioekosysteemien rakentumista alueelle.

  – Voidaan olettaa, että kaikilla ammattialoilla tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan robotiikan perustietoja. Siksi sitä olisikin tärkeää opettaa kaikille, ei vain teknologiaorientoituneille. Meillä Hämeessä löytyy huipputason osaamista juuri tähän. Riihimäen robotiikanopetus vie hienosti eteenpäin myös maakunnan kehittämistavoitteita, toteaa Hämeen maakuntajohtaja Toni K. Laine.

  Eu­roo­pan unio­nis­ta hae­taan vauh­tia, vah­vis­tus­ta ja ver­kos­to­ja

  Maaliskuun 23. päivä Kanta-Hämeen oma Brysselin EU-toimisto, Häme EU Office on täynnä robotiikantäyteistä ohjelmaa. Hämeen liitto, Riihimäen kaupunki ja Riihimäen Robotiikkakampus järjestävät korkeatasoisen seminaarin tulevaisuuden taitoihin ja innovaatioekosysteemeihin liittyen. Näiden ytimestä löytyy robotiikkaopetuksen malli – Riihimäki haluaa profiloitua robotiikan pääkaupunkina ja toimia suunnannäyttäjänä.

  Seminaariin on kutsuttu erilaisia robotiikasta, koulutuksesta ja digitalisaatiosta kiinnostuneita sidosryhmiä, kuten EU:n toimielimet, yrityksiä, kaupunkeja ja alueviranomaisia, korkeakouluja ja teollisuuden alojen toimijoita.

  Pääpuheenvuoroja kuullaan muun muassa Euroopan komissiosta, Metalta (entinen Facebook), Euroopan politiikan tutkimuskeskukselta sekä ERRINistä, joka on Euroopan alueiden tärkein ja vaikuttavin tutkimus- ja innovaatioverkosto. Lavalle nousevat tietysti myös Riihimäen omat tähdet, eli robotiikkaa opiskelevat oppilaat.

  Riihimäen robotiikkaopetuksen mallia esitellään myös Euroopan komission korkeimmalle johdolle, Euroopan parlamentin jäsenille sekä Suomen pysyvän EU-edustuston edustajille.

  – Riihimäen robotiikkaopetuksen malli on selkeä edelläkävijä Euroopan unionissa. EU on erittäin kiinnostunut kuulemaan tällaisista ainutlaatuisista toimintatavoista, joilla voidaan vahvistaa viimekädessä koko unionin kilpailukykyä. Tavoitteenamme on, että Riihimäki mielletään Brysselissä koko EU:n suunnannäyttäjäksi, mitä tulee tulevaisuuden työelämätaitoihin, avaa Häme Goes Global -hankkeen ja Häme EU Officen johtaja Krista Taipale.

  Robotiikkaopetuksen malli on ollut esillä Brysselissä aiemminkin. Riihimäkeläiset ovat Hämeen liiton ja Häme EU Officen yhteistyöllä tavanneet mm. komission eri osastojen virkamiehiä ja olleet myös Puolassa Euroopan robotiikkaviikon päätapahtumassa. Nyt Brysselin näkyvyyttä halutaan merkittävästi vahvistaa.

  – Lyhyessä ajassa olemme saaneet paljon näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla. Olemme järjestäneet SM-kisat kotikaupungissa ja nuoret ovat menestyneet hienosti myös maailmanmestaruustason kisoissa ulkomailla. Tämä tuleva Brysselin tilaisuus on hieno jatkumo tehdä robotiikkaopetuksen mallia tunnetuksi, Robotiikkakampuksen kehittämisjohtaja Esa Santakallio iloitsee.

  – Opetusmalli on monistettavissa Suomessa ja maakohtaiset olosuhteet huomioiden myös kansainvälisesti. Tätä viestiä viemme nyt eteenpäin ja haemme kumppanuuksia ja oikeita verkostoja kehittämiseen ja yhteistyöhön, Esa Santakallio jatkaa.

  Ro­bo­tiik­kao­pe­tuk­sen mal­li so­pii erin­omai­ses­ti Eu­roo­pan tai­to­jen tee­ma­vuo­teen

  Tänä vuonna Euroopan teemavuoden aihe on taidot, European Year of Skills 2023. Teemavuonna keskeisessä asemassa on auttaa ihmisiä saamaan oikeat taidot laadukkaisiin töihin sekä yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten auttaminen – eli EU:n laajuisen osaajapulan taklaaminen.

  Riihimäen malli toteuttaa hyvin konkreettisella tavalla osaamisen teemavuotta. Se on hyvä esimerkki siitä, kuinka tulevaisuuden taitoja luodaan kaupungin viranomaisten, opetushallinnon ja koulujen, yritysten, teollisuuden sekä yliopistojen yhteisillä ja koordinoiduilla toimilla.

  – Jokainen riihimäkeläinen lapsi ja nuori opiskelee robotiikkaa vähintään 250 tuntia, parhaimmillaan jopa yli tuhat tuntia peruskoulun aikana, kun kerhotoiminta lasketaan mukaan. Robotiikka on integroitu useisiin kouluaineisiin kuten käsitöihin, matematiikkaan, fysiikkaan, ympäristöoppiin jne. Robotiikan opetussuunnitelma perustuu kansallisen tason oppimistavoitteisiin, kertoo robotiikkaopetuksen erityisasiantuntija Reetta Viitanen.

  Robotiikan lisäksi oppilaat oppivat monia muitakin keskeisiä työelämän ja tulevaisuuden taitoja kuten tiimityötä, ongelmanratkaisua, projektinhallintaa, kriittistä ajattelua ja tiedonhakua.

  – Robotiikka, esineiden internet ja tekoäly ovat yhä keskeisempi osa jokapäiväistä arkeamme ja työskentelytapojamme. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että meillä kasvaa osaajia, joilla on paitsi näitä edellä mainittuja taitoja, heillä on myös perusteltu näkemys siitä, miten näitä teknologioita haluamme tulevaisuudessa hyödyntää, Reetta Viitanen toteaa.