Hyppää sisältöön

Valitse kieli

  • fi

    Sivuston kieleksi on valittuna suomi.

  • en

    Set english as the language of the page.

Robotiikan perusteet – yleissivistystä tulevaisuuden työelämään

10.8.2021 Opetus ja opinnäytteet

Robotiikkakampus kuvituskuva

Robotiikka on tulevaisuuden työelämätaito. Robotisaation ja digitalisaation vaikutukset koskettavat meistä jokaista iästä, asuinpaikasta tai ammatista riippumatta. Kohtaamiset erilaisten robotisaatioon ja digitalisaatioon liittyvien sovellutuksien, laitteiden ja ympäristöjen suhteen tulevat kasvattamaan merkitystään tulevaisuudessa. Alati teknologisoituvassa maailmassa vahvoilla ovat ne yksilöt ja yhteisöt, jotka ovat hankkineet itselleen tarvittavaa ymmärrystä ja osaamista teknologian hyödyntämisestä. Hankkimalla osaamista esimerkiksi robotiikasta, tekoälystä tai digitalisaatiosta pystymme hyödyntämään uusien teknologioiden mukanaan tuomat mahdollisuudet täysimääräisesti.

Riihimäen kaupunki on kehittänyt yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hyria koulutuksen kanssa robotiikan yleissivistykseen tähtäävän opintojakson, joka löytyy kaikkien kolmen oppilaitoksen opintotarjonnasta. Robotiikan perusteet opintojaksolla käsitellään robotisaation liittyvät perusasiat, jolla tähdätään ennen kaikkea siihen, että kurssin suorittaneella henkilöllä on hyvät valmiudet ymmärtää teknologisoitunutta maailmaamme erityisesti robotiikan näkökulmasta.

Robotiikan perusteet opintojaksoa on pilotoitu Hämeen ammattikorkeakoulussa syksystä 2020 ja Hyria koulutus puolestaan on pilotoinut kurssia keväällä 2021. Opiskelijoiden antama palaute opintojaksosta on ollut erittäin hyvää. Opintojakso starttaa myös Riihimäen lukiossa lukuvuonna 2021-2022.