Hyppää sisältöön

Valitse kieli

  • fi

    Sivuston kieleksi on valittuna suomi.

  • en

    Set english as the language of the page.

Oppilasagentti – upea tilaisuus nuorelle jakaa tietotaitoaan robotiikassa

17.1.2022 Opetus

Kuvituskuva_oppilasagentti

Olemme rakentamassa Robotiikkakampuksella robotiikkaopetuksen ekosysteemiä. Riihimäen robotiikkaopetus ei tähtää siihen, että riihimäkeläisistä nuorista tulisi robotiikan asiantuntijoita. Suurempi tavoitteemme on, että Riihimäellä varttuneet nuoret osaisivat hyödyntää robotiikkaa alalla kuin alalla, mihin he sitten ikinä suuntaavatkaan. Riihimäellä on valinnaisia robotiikan opintojaksoja peruskoulusta lukioon, mutta tärkeää on myös se, että robotiikkaa hyödynnetään mm. käsityön, matematiikan ja ympäristöopin perusopetuksessa. Robotiikan aihepiiri nousee esiin myös vaikkapa uskonnon tunnin eettisissä keskusteluissa tai havaintovälineenä fysiikan opiskelussa. Tällä hetkellä riihimäkeläisistä opettajista 45 % on käynyt robotiikan täydennyskoulutuksen.

Miksi lähdimme kehittämään ekosysteemiä ja mitä sillä tavoittelemme? Olemme huomanneet, kuinka taitavia oppilaita robotiikan saralla meillä on. Useassa tapauksessa oppilaat ovat substanssiosaamisessa opettajia edellä (toim. huom. opettajamme ovat myös todella taitavia, tämä ei siis johdu heidän osaamisestaan. Nuoret vaan ovat tällä saralla TODELLA hyviä). Vertaisoppiminen on todistetusti todella tehokasta ja lisää opiskeluintoa. Mietimme, miksemme voisi hyödyntää innostuneita oppilaita myös opettamisessa. Näin oppilaat saavat todella tärkeän tunnustuksen erikoisosaamisestaan robotiikassa. Me myös tarjoamme oppilaille tilapäisen työpaikan eli ekosysteemimme tuottaa heille palkkaa.

Mullistavaa tässä on, että samalla kun olemme luoneet ekosysteemin, tulemme myös kehittämään pedagogista kulttuuria ja ajattelua. Riihimäkeläiset nuoret kartuttavat robotiikkaa opiskellessaan teknistä osaamistaan robotiikan oppimisympäristön parissa, mutta myös taitojaan mekaniikan ja ohjelmoinnin osaajina, sekä tuotekehitysprosessin taitajina. Oppilasagenttitoiminnan ideana on, että nämä nuoret voivat toimia omassa koulussaan opettajien ja oppilaiden teknisenä tukena erilaisissa robotiikan opetus- ja oppimistilanteissa.

Mikä opettajan rooli sitten on, kun oppilaat ovat substanssiosaamisessa mahdollisesti jopa opettajaa taitavampia? Opettajan tulee toki tunnistaa ja tunnustaa oppilaan osaaminen tiedoissa ja taidoissa myös robotiikan osalta. Robotiikasta innostunut oppilas käyttää robotiikan oppimisympäristöä ja ohjelmistoja usein päivittäin ja rutinoituu ratkaisemaan tyypillisimmät ongelmat hetkessä. Opettaja saattaa hyödyntää robotiikan ympäristöjä vain esimerkiksi muutamia viikkoja tai kuukausia vuodessa. Seuraavaan käyttökertaan mennessä ohjelmiin on kenties tullut päivityksiä tai muutoksia, tai opettaja on voinut unohtaa, miten ohjelmistoja käytetään. Oppilas siis tukee opettajaa tämän työssä ja ohjaa vertaistaan. Opettaja vastaa pedagogiikan toteuttamisesta ja luokasta kokonaisuudessaan.

Meillä on innokkaita oppilasagentteja jo 12 mukana. Olemme ottaneet oppilaat mukaan opettajien täydennyskoulutuksiin avustajiksi. Ne tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan, mutta myös saada tunnustusta ja arvostusta osaamisestaan aikuisilta. Olemme alkaneet jakaa Riihimäen mallia myös muihin kuntiin ja tänä syksynä olemme tehneet hyvää yhteistyötä Lahden kanssa. Lisäksi meillä alkaa varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus tällä viikolla. Tarjoamme siis robotiikkaa taaperosta tohtoriksi!

Oppilasagentit on tällä hetkellä pilottikokeilu, mutta tarkoitus on jatkaa ja laajentaa tätä mallia. Haluamme kehittää tätä toimintaa juuri niiden oikeiden asiantuntijoiden, eli oppilasagenttiemme kanssa. Meistä on hienoa nähdä oppilaiden ilo, kun he saavat olla asiantuntijoita ja jakaa erityisosaamistaan. Toisaalta haluamme rohkaista tätä kautta entistä useampia opettajia ottamaan robotiikan osaksi opetustaan. Oppilaiden riemu onnistumisesta on tämän työn parhaita hedelmiä.

 

Reetta Viitanen

Robotiikan opetuksen erityisasiantuntija