Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Valitse kieli

  • fi

    Sivuston kieleksi on valittuna suomi.

  • en

    Set english as the language of the page.

Robotiikkaopetuksen ekosysteemiä rakentamassa

3.12.2021 Opetus

Robotiikan opinnot Riiihimäellä kuvaus
Riihimäen robotiikan koulutuksellinen jatkumo - Ekosysteemin perusta

 

Olemme rakentamassa Robotiikkakampuksella robotiikkaopetuksen ekosysteemiä. Meidän näkemyksemme mukaan ekosysteemi on sekä verkostorakenne että vuorovaikutusprosessi, jonka kautta toisiaan täydentävät toimijat luovat yhdessä arvoa. Ekosysteemiämme yhdistävät jaettu visio ja yhteiset tavoitteet. Robotiikkaopetusta ja -oppimista koko kansalle!

Robotiikan opetuksen ekosysteemin perusta muodostuu opetussuunnitelmallisesta koulutuksellisesta jatkumosta. Opetuksen pedagogiset ratkaisut sekä työelämän tarjoamat autenttiset moniammatilliset oppimisympäristöt muodostavat toisen ja korkea-asteen opetuksessa systeemin toiminnallisen ytimen.

Toisella ja korkea-asteella painottuvat eritysesti yritysten ja oppilaitosten yhteiset TKI-hankkeet.  Tiedepohjainen kehittäminen toteutuu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan sekä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kautta.

Kansallisen verkoston lisäksi ekosysteemin toimintaan kytketään oppilaitosten kansainvälinen Erasmus-toiminta sekä robotiikan kehittämisalustojen valmistajat. Kansainvälisten robotiikkakilpailujen järjestäjien kanssa järjestettävät tapahtumat ja verkostoyhteistyö toimivat hyvinä motivaation kohottajina sekä osaamistason mittareina.

Riihimäellä on Robotiikkakampuksen toimesta marraskuussa 2021 käynnistetty robotiikan oppilas- ja superagenttitoiminta. Tämä on yksi tapa rakentaa riihimäkeläistä robotiikan opetuksen ekosysteemiä. Peruskoulusta pilottina alkanut oppilasagenttitoiminta on myöhemmin tarkoitus tuoda koulutuksen kaikille asteille. Oppilasagenttien käyttö opetuksen tukena ja palkattuna työvoimana ovat siten osa paljon laajempaa kokonaisuutta ja kontekstia. Pedagogisena ratkaisuna oppilasagenttien laaja-alainen käyttö tuottaa aivan uniikkia robotiikan oppimisen ja opitun pedagogista mallia. Opettajan ja toimintaan osallistuvan oppijan näkökulmasta on kyse revolutionaarisen oppimisen ja opettamisen asiakaskokemuksen luomisesta.

Oppilasagenttitoiminnalla Riihimäelle voidaan lyhyellä ajalla muodostaa laaja-alainen robotiikan osaajien verkosto sekä osoittaa robotiikkaopetuksen ekosysteemin tuottama lisäarvo riihimäkeläisille nuorille ja heidän läheisilleen. Elinkeinoelämän ja yritysten näkökulmasta on arvokasta, että kaupungissa pyritään pitämään kiinni muualle opiskelemaan lähteneistä lahjakkaista nuorista.

Onnistuessaan robotiikan opetuksen ekosysteemi sisältää merkittävän kaupungin elinkeinoelämän ja elinvoiman kehittämispotentiaalin.

 

Esa Santakallio, kehittämisjohtaja