Hyppää sisältöön

Valitse kieli

  • fi

    Sivuston kieleksi on valittuna suomi.

  • en

    Set english as the language of the page.

Tekoälyn ja robotiikan täydennyskoulutusta tarjotaan opettajille jatkumona Riihimäellä

27.3.2024 Opetus Kehittäminen ja hankkeet Robotiikka Tiedotteet Robo CO

Opettaja opettaa luokan edessä lukioikäisiä oppilaita. Opettaja osoittaa taululle, jossa näkyy koodia.
Kuva: Kim Saarinen

Riihimäellä tarjotaan opettajille ja ohjaajille robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvää täydennyskoulutusta jatkumona varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

Kuluvan kevään aikana Robo CO. – Robotit ja tekoäly tulevaisuuden työkavereina -hanke järjestää opettajille ja uraohjaajille suunnatun täydennyskoulutuksen. Viiden tapaamiskerran koulutuksen tavoitteena on kehittää robotiikan ja tekoälyn osaamista opetustyössä. Koulutus on suunniteltu toisen ja korkea-asteen opettajille ja se toteutetaan esimerkiksi Hyriassa ja Hämeen ammattikorkeakoulussa.

”Roboteista ja tekoälystä tulee myös opetus- ja ohjaushenkilöstön työkavereita, mikä muuttaa työn luonnetta ja tiimien toimintaa. Opettajakoulutusten järjestäminen ja kehittäminen vahvistaa opettajien ja ohjaajien osaamista robotiikasta ja tekoälystä sekä pedagogista osaamista näiden opettamisessa”, robotiikkakoulutuksen erityisasiantuntija Elisa Utriainen kertoo.

Koulutuksessa tehdään muun muassa käytännön kokeiluja, joiden avulla koulutettava pohtii esimerkiksi teknologioiden kehityksen vaikutuksia oman alansa työelämätaitoihin työn muutoksessa.

Saman hankkeen täydennyskoulutukset toisen asteen ja korkea-asteen opettajille sekä ohjaajille jatkuvat myös ensi syksynä ja vuoden 2025 aikana.

Riihimäellä tarjotaan säännöllisesti robotiikan täydennyskoulutusta perusopetuksen opettajille. Viime syksystä lähtien Riihimäellä on panostettu varhaiskasvatuksen henkilöstön robotiikkakoulutuksiin.

Varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusten tavoitteena on varmistaa, että osallistujat saavat tarvittavat tiedot ja taidot robotiikan opetuksesta, jotta he voivat hyödyntää sitä pedagogisessa työssään.

Koulutusta on järjestetty kaikille esiopettajille. Lisäksi koko varhaiskasvatushenkilöstölle on järjestetty kaksipäiväinen peruskoulutus sekä kolmen illan alueelliset koulutukset, joissa toteutettiin erilaisia käytännön harjoituksia.

”Koulutuksissamme on herännyt valtavaa innostusta. Osallistujat löysivät uutta rohkeutta toteuttaa robotiikkaa osana opetustaan ja vahvistaa teknologiakasvatusta työssään. Olemme erittäin iloisia siitä, että koulutukset vaikuttavat positiivisesti osallistujien asenteisiin ja valmiuksiin hyödyntää robotiikkaa sekä teknologiaa opetuksessa”, robotiikan opetuksen asiantuntija EevaKaisa Särkkä sanoo.