Hyppää sisältöön

Valitse kieli

  • fi

    Sivuston kieleksi on valittuna suomi.

  • en

    Set english as the language of the page.

Kuvituskuva_roboriihikoti

Robo Riihikoti

Palvelutalo Riihikodissa toimineessa Robohuoneessa kokeiltiin teknologisia apuvälineitä ja robotiikkaa osana laadukasta hoivatyötä vuosina 2019–2023

Robohuone rakennettiin osana Robo Riksu EAKR -hanketta, joka toteutui Riihimäen kaupungin, Hämeen ammattikorkeakoulun ja toisen asteen oppilaitoksen Hyrian välisenä yhteistyönä. Myöhemmin huonetta hyödynnettiin ja kehitettiin muun muassa Robo Hoiva -hankkeessa.

Robo Riihikoti -toimintamallin eli hoivarobotiikan oppimis- ja tuotekehitysympäristön tavoitteena oli tuottaa ja kehittää hyvää hoivaa teknologiaa ja robotiikkaa hyödyntäen. Robohuoneen sijainti autenttisessa ympäristössä palvelutalossa oli ainutlaatuista Suomessa. Robohuoneen teknologisten apuvälineiden ja hoivarobotiikan tarkoitus oli mahdollistaa asiakkaan turvallinen elämä kotona ja keventää hoitohenkilöstön sekä omaisten hoivatyötä.

Laadukasta ja asianmukaista hoitotyöhön liittyvää teknologiaa ja robotiikkaa on jo olemassa ja sitä hyödynnetään esimerkiksi lääkkeen jaossa sekä yhteydenpidossa asiakkaan ja omaisen tai hoitajan välillä. Robohuoneen toimintavuosien aikana vahvistui ajatus siitä, että tietoisuutta hoivateknologian hyödyistä ja käytettävyydestä tulee edelleen lisätä. Robohuoneessa toteutuneiden sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstökoulutusten avulla vastattiin tähän tarpeeseen.

Robohuoneessa tehtiin myös monialaista ja käyttäjälähtöistä yhteistyötä asiakkaiden, omaisten, henkilöstön, opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja laitevalmistajien kanssa. Kävijöitä oli useita satoja, joista valtaosa vieraili huoneessa fyysisesti.

Robohuoneeseen asennettujen simulaatiokameroiden avulla mahdollistui vierailu ja oppiminen myös niille, jotka eivät päässeet siirtymään huoneeseen tai se ei ollut muusta syystä tarkoituksenmukaista. Riihikodin asiakkaat saivat tutustua teknologisiin apuvälineisiin ja hoivarobotiikkaan osana lyhytaikaista kuntoutumis- ja arviointijaksoa.

Tutustu Robohuoneeseen!