Hyppää sisältöön

Valitse kieli

  • fi

    Sivuston kieleksi on valittuna suomi.

  • en

    Set english as the language of the page.

Kaksi oppilasta ja robotti
Kuva: Kim Saarinen

Robotiikan opetus Riihimäellä

  • Riihimäellä robotiikan oppiminen on tiedon rakentamista vuorovaikutuksessa toisten kanssa: tutkimalla, kokeilemalla ja pohtimalla.
  • Oppimisessa yhdistyvät opetussuunnitelmien oppimistavoitteet sekä innovatiivinen ja luova työskentely teknologian parissa.
  • Robotiikan parissa työskenteleminen tarjoaa oppijoille erinomaisen alustan ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen ja teknologisen itsetunnon vahvistamiseen.
  • Teknologiset tiedot ja taidot ovat tärkeitä teknologisoituvassa maailmassa. Teknologian kehittäminen edellyttää laaja-alaista osaamista.

Varhaiskasvatus

Varhaiskavatussa lasten osallistaminen on tärkeää. Opettajan tehtävänä on esittää kysymyksiä ja auttaa lapsia ajattelemaan asioita.

Varhaiskasvatuksessa robotiikan opetukseen liittyvän ikätasoon sopivien leikin, pelien ja erilaisten ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien kautta lapsi voi löytää oivaltamisen ja uuden löytämisen ilon. Samalla kehitetään yhteistyötaitoja, hahmottamista, ajattelua, muistia ja oppimaan oppimisen taitoja.

Esiopetuksessa lapsia rohkaistaan kyselemään, ihmettelemään, tutkimaan, päättelemään, ratkaisemaan ongelmia sekä toimimaan tavoitteellisesti yhteisen päämäärän suuntaisesti.

Robotiikan parissa toimimalla lapset saavat mahdollisuuden innostua teknologiasta!

Katso video, joka kertoo robotiikasta varhaiskasvatuksessa Riihimäellä!

Perusopetus

Robotiikkaa opiskellessa opitaan tulevaisuuden taitoja, kuten ongelmaratkaisutaitoja, yhteistyötaitoja, digitaalisen sivistyksen taitoja ja kriittistä ajattelua.

Robotiikkaopinnoissa oppijat toteuttavat luovia oppimisprojekteja, joissa suunnitellaan, rakennetaan ja ohjelmoidaan robotteja. Projektin dokumentointi ja omien oppimistavoitteiden asettaminen ovat osa oppimisprosessia.

Perusopetuksessa robotiikan opiskelun tavoitteena on oppia ymmärtämään teknologiaa, tutustua sen tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä saada kokemus siitä, että teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.

Katso video, joka kertoo robotiikan opetuksesta Riihimäen perusopetuksessa!

Hyppää upotuksen yli: video robotiikan opetuksesta Riihimäen perusopetuksessa

video robotiikan opetuksesta Riihimäen perusopetuksessa

Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Katso video, jolla oppilaat kertovat robotiikan valinnaisesta opiskelusta Riihimäen perusopetuksessa!

Hyppää upotuksen yli: Video, jossa perusopetuksen oppilaat kertovat robotiikan opinnoista Riihimäellä

Video, jossa perusopetuksen oppilaat kertovat robotiikan opinnoista Riihimäellä

Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Lukio

Riihimäen lukiossa on mahdollisuus valita robotiikan opintojaksoja osaksi opintoja. Robotiikan opintojaksoilla opiskellaan robotiikan suunnitteluun, mekaniikkaan, ohjelmointiin ja dokumentointiin liittyviä taitoja yhdessä opiskelijatiimin kanssa. Opintojaksoilla opitaan esimerkiksi myös tekoälyn, virtuaalitekniikoiden ja IoT:n taitoja. Robotiikan opiskelu on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä opiskelua.

Riihimäen lukion opintojaksoilla saavutettu osaaminen voidaan hyödyntää osaksi HAMKin opintoja.

Katso video, jossa opiskelijat kertovat robotiikan opiskelusta Riihimäen lukiossa!

Hyppää upotuksen yli: Video, jossa Riihimäen lukion opiskelijat kertovat robotiikan opiskelusta

Video, jossa Riihimäen lukion opiskelijat kertovat robotiikan opiskelusta

Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.