Hyppää sisältöön

Valitse kieli

  • fi

    Sivuston kieleksi on valittuna suomi.

  • en

    Set english as the language of the page.

Kokemuksia Robotiikka ja ihmiset luentosarjasta

10.8.2021 Robotiikka

Robotiikkakampus kuvituskuva

Riihimäen Robotiikkakampus tarjosi kuntalaisille mahdollisuuden tulla kuulemaan ja keskustelemaan robotiikan etiikasta.

Robotiikan yleistyminen vaikuttaa ympäröivään maailmamme ja täten meistä jokaiseen. Tästä syystä matalan kynnyksen robotiikan opiskelun mahdollisuuksia tulisikin tarjota aivan kaikille. Robo oppii -hanke ja Riihimäen kansalaisopisto järjestivät keväällä 2021 robotiikan etiikan, psykologian ja sosiologian luentosarjan, jolla pyrittiin tuomaan robotiikan opiskelun mahdollisuuksia myös oppilaitosten toiminnan ulkopuolelle. Luentosarjalla heräteltiin kiinnostusta robotiikkaa kohtaan sekä nostettiin esille eettisten kysymysten merkitystä robotiikalle.

Robotiikan eettiset, psykologiset ja sosiologiset kysymykset jäävät valitettavan usein liian vähälle huomiolle puhuttaessa robotiikasta. Robotiikka yhdistetään edelleen valitettavan usein puhtaasti insinöörimäiseen lähestymistapaan, jonka johdosta erityisesti eettiset näkökulmat jäävät usein liian vähäiselle huomiolle kansalaiskeskustelussa. Onkin tärkeää ylläpitää tätä keskustelua ja kansalaisopisto tarjosikin tähän oivat puitteet.

Luentosarja herätti paljon mielenkiintoa kuntalaisissa ja luentosarjaa seurasi viikoittain noin 27 hengen osallistujajoukko. Luennoilla käytiin läpi mielenkiintoisten esimerkkien kautta sitä, kuinka monimutkaisista valinnoista on kyse puhuttaessa robotiikkaan liittyvistä eettisistä, sosiologista tai psykologisista kysymyksistä