Hyppää sisältöön

Valitse kieli

  • fi

    Sivuston kieleksi on valittuna suomi.

  • en

    Set english as the language of the page.

Riihimäki ja Robotiikkakampus yhteistyöhön Google for Educationin kanssa

30.1.2024 Robotiikka Kehittäminen ja hankkeet Opetus Tiedotteet Riihimäen malli Robotiikka

Aikuisen kädessä värikäs muoviosista tehty robotti, kolme lasta istuu piirissä, heidän kätensä näkyvät.

Riihimäen kaupunki, Riihimäen Robotiikkakampus ja Google for Education ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Ukrainassa sodan varjossa olevien oppilaiden opiskelu sekä auttaa Ukrainan koulu-uudistuksen läpiviennissä.

Riihimäen robotiikan opetuksen malli toteuttaa samaa pedagogiikkaa, joka on tavoitteena Ukrainan opetuksen kehittämisessä, joten yhteistyölle on vahva pohja.

Riihimäki osaksi digitaalista oppimisverkostoa

Riihimäen kaupunki tukeutuu Googlen luomaan digitaalisen oppimiskeskusverkostoon (Digital Learning Centers), jonka kautta kaupunki voi toteuttaa Google Classroom -työkaluilla etäopetusta opettajille ja oppilaille Ukrainassa. Lisäksi verkoston avulla annetaan lähiopetusta Ukrainasta paenneille opettajille Riihimäellä.

Ukrainan Tšernihivissä avataan 1.2.2024 maan ensimmäinen Googlen konseptin mukaisesti perustettu fyysinen digitaalinen oppimiskeskus. Riihimäen kaupunki aloittaa yhteistyön tämän oppimiskeskuksen kanssa. Digitaalisen oppimiskeskushankkeen toteuttaa Ukrainassa paikallisesti saveED – ukrainalainen hyväntekeväisyyssäätiö, joka mahdollistaa koulutuksen jatkumisen sodan koettelemissa yhteisöissä. Eri puolilla Ukrainaa on jo yli viisikymmentä fyysistä tilaa lapsille, jotka saveD on avannut yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

”Olemme ylpeitä siitä, että Google for Education on valinnut Riihimäen kaupungin ensimmäiseksi Pohjois-Euroopan kaupungiksi, jossa käynnistetään digitaalisen oppimisverkoston toiminta. Google on nähnyt vahvan robotiikan alan koulutusosaamisemme eduksi yhteistyölle”, kertoo Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Jari Lausvaara.

Riihimäkeläisillä opettajilla on laajaa kokemusta sähköisistä oppimisympäristöistä ja niiden pedagogisesti hyödyllisistä käyttötavoista.

Verkon yli yhteys ukrainalaisiin opettajiin ja oppilaisiin

Riihimäellä hankkeeseen osallistuvat suomalaiset ja ukrainalaistaustaiset opettajat yhdessä sekä joukko Uramon koulun neljännen luokan oppilaita. Tšernihivissä opetustuokioihin osallistuu saman vuosikurssin oppilaita. Digitaalisen oppimisverkoston tiimi tulee käsittämään noin 12 henkilöä.

Tilat hankkeeseen järjestyvät Uramon koululta. Koululta löytyy oppimisverkoston toimintaan tarvittavat resurssit kuten audiovisuaaliset välineet, etäyhteydet sekä Google Classroom -työkalut. Oppimisverkoston toimintaan voidaan osallistua myös Virastokeskus Veturista sekä Harjurinteen robotiikkaluokasta käsin.

Oppimisverkostossa suomalaiset opettajat sekä Riihimäellä asuvat, sotaa paenneet ukrainalaistaustaiset opettajat kehittävät ja kokeilevat yhdessä etäopetusvälineiden pedagogista käyttöä. Opetustuokioita pyritään järjestämään projektin alkuvaiheessa kuukausittain, ja opetuksen pääpaino on digilaitteiden käytössä sekä luonnontieteissä. Myöhemmin opetuksessa siirrytään asteittain robotiikkapainotukseen.

Riihimäki on Suomen robotiikan pääkaupunki

Riihimäellä tarjotaan ainoana kaupunkina Suomessa opetussuunnitelmiin perustuvaa robotiikan opetusta jokaiselle lapselle ja nuorelle varhaiskasvatuksesta lukion loppuun saakka. Robotiikan opintoja voi jatkaa Riihimäellä sekä ammatillisessa että korkea-asteen koulutuksessa. Koulutus tuottaa laajaa teknologiaosaamista alueen yrityksille.

Riihimäen kaupunki on nostanut strategiassaan robotiikan osaamisen yhdeksi kärkiteemaksi. Riihimäki luo monipuolisen ympäristön robotiikan opetukselle ja yhteistyölle menestyäkseen kaupunkien välisessä kilpailussa.

Riihimäen kaupunki ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) kehittävät yhdessä robotiikan osaamis- ja innovaatiokeskusta osana Robotics Campus – Scale up! -hanketta. Hanke saa rahoitusta Hämeen liiton myöntämästä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta.

Lisätiedot