Hyppää sisältöön

Valitse kieli

 • fi

  Sivuston kieleksi on valittuna suomi.

 • en

  Set english as the language of the page.

Pöydällä on robotti, jonka ääreen on kumartunut kaksi hymyilevää tyttöä.
Riihimäkeläisnuoret esittelevät Brysselissä muun muassa tätä robottia.

Brysselistä voimaa kansainväliseen yhteistyöhön

Robotiikkakampus, Riihimäen kaupunki, Hämeen liitto ja Häme EU Office järjestivät korkeatasoisia vierailuja ja ajankohtaisen seminaarin Brysselissä 22–23. maaliskuuta 2023.

Riihimäki tarjoaa ainoana kuntana Suomessa robotiikkaopetusta varhaiskasvatuksesta lukioon. Robotiikkaopetus kuuluu Riihimäellä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin. Lisäksi Riihimäen lukiossa voi valita robotiikan opintojaksoja osaksi opintoja ja Riihimäen kaupunki hakee lukiolle robotiikan erityistä koulutustehtävää.

Riihimäen robotiikkaopetuksen malli on herättänyt laajaa kiinnostusta jo aiemmin Suomessa ja ulkomailla. Siksi kaksipäiväinen Brysselin vierailu, seminaari ja tapaamiset antoivat Robotiikkakampukselle hyvät mahdollisuudet löytää uusia, kansainvälisiä yhteistyökumppaneita kehitystyöhön.

Brysselissä mallia esiteltiin muun muassa Euroopan komission korkeimmalle johdolle, Euroopan parlamentin jäsenille ja Suomen pysyvän EU-edustuston edustajille.

Brysselissä pidettyyn seminaariin osallistui muun muassa robotiikasta, koulutuksesta ja digitalisaatiosta kiinnostuneita sidosryhmiä. Pääpuheenvuoroja kuultiin muun muassa Euroopan komissiosta, Metalta ja Euroopan politiikan tutkimuskeskukselta.

 • Riihimäen robotiikkaopetuksen malli on viime vuosien aikana herättänyt paljon kiinnostusta. Kaupunki tarjoaa ainoana kuntana Suomessa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin perustuvaa robotiikkaopetusta päiväkodista lukion loppuun saakka. Mallia on Hämeen liiton avulla esitelty Brysselissä Euroopan unionin edustajille jo aiemminkin. Nyt Euroopan pääkaupunkiin lähdetään isosti – Riihimäen kaupunki, Riihimäen Robotiikkakampus, Hämeen liitto ja Häme EU Office järjestävät maaliskuussa korkeatasoisia vierailuja ja ajankohtaisen seminaarin.

  Kestävän talouden ja tulevaisuuden rakentaminen, eli vihreä ja digitaalinen siirtymä, edellyttää ihmisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen. Monialaisten innovaatiokeskittymien ja useita toimijoita yhdistävien ekosysteemien rakentamisella on tulevaisuuden luomisessa tärkeä rooli.

  Robotiikka yhdistettynä digitalisaatioon ja tekoälyyn on tärkeä ja erittäin lupaava osa tulevaisuuden talouskasvua ja innovaatioita. Riihimäen kaupunki on halunnut laittaa kortensa kekoon tässä kestävän ja osallistavan tulevaisuuden luomisessa.

  Robotiikkaopetusta tarjotaan kaikissa kaupungin kouluissa osana opetussuunnitelmaa. Malli on uniikki – ei pelkästään Suomessa ja Euroopassa, mutta myös globaalisti. Riihimäellä kasvaa osaajia, jotka oppivat monipuolisia tulevaisuuden ja työelämän taitoja.

  – Ainutlaatuinen robotiikan oppimismallimme on ponnahduslauta lapsille ja nuorille tutustua tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvittaviin ammattitaitoihin. Uuden osaamisen kehittäminen on tärkeä osa menestyviä innovaatioekosysteemejä, joita täällä Riihimäellä rakennamme, sanoo Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho.

  Myös tiivis ja strateginen yhteistyö yritysten ja teollisuuden kanssa on aktiivista, mikä osaltaan vauhdittaa robotiikkaliiketoiminnan ja innovaatioekosysteemien rakentumista alueelle.

  – Voidaan olettaa, että kaikilla ammattialoilla tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan robotiikan perustietoja. Siksi sitä olisikin tärkeää opettaa kaikille, ei vain teknologiaorientoituneille. Meillä Hämeessä löytyy huipputason osaamista juuri tähän. Riihimäen robotiikanopetus vie hienosti eteenpäin myös maakunnan kehittämistavoitteita, toteaa Hämeen maakuntajohtaja Toni K. Laine.

  Eu­roo­pan unio­nis­ta hae­taan vauh­tia, vah­vis­tus­ta ja ver­kos­to­ja

  Maaliskuun 23. päivä Kanta-Hämeen oma Brysselin EU-toimisto, Häme EU Office on täynnä robotiikantäyteistä ohjelmaa. Hämeen liitto, Riihimäen kaupunki ja Riihimäen Robotiikkakampus järjestävät korkeatasoisen seminaarin tulevaisuuden taitoihin ja innovaatioekosysteemeihin liittyen. Näiden ytimestä löytyy robotiikkaopetuksen malli – Riihimäki haluaa profiloitua robotiikan pääkaupunkina ja toimia suunnannäyttäjänä.

  Seminaariin on kutsuttu erilaisia robotiikasta, koulutuksesta ja digitalisaatiosta kiinnostuneita sidosryhmiä, kuten EU:n toimielimet, yrityksiä, kaupunkeja ja alueviranomaisia, korkeakouluja ja teollisuuden alojen toimijoita.

  Pääpuheenvuoroja kuullaan muun muassa Euroopan komissiosta, Metalta (entinen Facebook), Euroopan politiikan tutkimuskeskukselta sekä ERRINistä, joka on Euroopan alueiden tärkein ja vaikuttavin tutkimus- ja innovaatioverkosto. Lavalle nousevat tietysti myös Riihimäen omat tähdet, eli robotiikkaa opiskelevat oppilaat.

  Riihimäen robotiikkaopetuksen mallia esitellään myös Euroopan komission korkeimmalle johdolle, Euroopan parlamentin jäsenille sekä Suomen pysyvän EU-edustuston edustajille.

  – Riihimäen robotiikkaopetuksen malli on selkeä edelläkävijä Euroopan unionissa. EU on erittäin kiinnostunut kuulemaan tällaisista ainutlaatuisista toimintatavoista, joilla voidaan vahvistaa viimekädessä koko unionin kilpailukykyä. Tavoitteenamme on, että Riihimäki mielletään Brysselissä koko EU:n suunnannäyttäjäksi, mitä tulee tulevaisuuden työelämätaitoihin, avaa Häme Goes Global -hankkeen ja Häme EU Officen johtaja Krista Taipale.

  Robotiikkaopetuksen malli on ollut esillä Brysselissä aiemminkin. Riihimäkeläiset ovat Hämeen liiton ja Häme EU Officen yhteistyöllä tavanneet mm. komission eri osastojen virkamiehiä ja olleet myös Puolassa Euroopan robotiikkaviikon päätapahtumassa. Nyt Brysselin näkyvyyttä halutaan merkittävästi vahvistaa.

  – Lyhyessä ajassa olemme saaneet paljon näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla. Olemme järjestäneet SM-kisat kotikaupungissa ja nuoret ovat menestyneet hienosti myös maailmanmestaruustason kisoissa ulkomailla. Tämä tuleva Brysselin tilaisuus on hieno jatkumo tehdä robotiikkaopetuksen mallia tunnetuksi, Robotiikkakampuksen kehittämisjohtaja Esa Santakallio iloitsee.

  – Opetusmalli on monistettavissa Suomessa ja maakohtaiset olosuhteet huomioiden myös kansainvälisesti. Tätä viestiä viemme nyt eteenpäin ja haemme kumppanuuksia ja oikeita verkostoja kehittämiseen ja yhteistyöhön, Esa Santakallio jatkaa.

  Ro­bo­tiik­kao­pe­tuk­sen mal­li so­pii erin­omai­ses­ti Eu­roo­pan tai­to­jen tee­ma­vuo­teen

  Tänä vuonna Euroopan teemavuoden aihe on taidot, European Year of Skills 2023. Teemavuonna keskeisessä asemassa on auttaa ihmisiä saamaan oikeat taidot laadukkaisiin töihin sekä yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten auttaminen – eli EU:n laajuisen osaajapulan taklaaminen.

  Riihimäen malli toteuttaa hyvin konkreettisella tavalla osaamisen teemavuotta. Se on hyvä esimerkki siitä, kuinka tulevaisuuden taitoja luodaan kaupungin viranomaisten, opetushallinnon ja koulujen, yritysten, teollisuuden sekä yliopistojen yhteisillä ja koordinoiduilla toimilla.

  – Jokainen riihimäkeläinen lapsi ja nuori opiskelee robotiikkaa vähintään 250 tuntia, parhaimmillaan jopa yli tuhat tuntia peruskoulun aikana, kun kerhotoiminta lasketaan mukaan. Robotiikka on integroitu useisiin kouluaineisiin kuten käsitöihin, matematiikkaan, fysiikkaan, ympäristöoppiin jne. Robotiikan opetussuunnitelma perustuu kansallisen tason oppimistavoitteisiin, kertoo robotiikkaopetuksen erityisasiantuntija Reetta Viitanen.

  Robotiikan lisäksi oppilaat oppivat monia muitakin keskeisiä työelämän ja tulevaisuuden taitoja kuten tiimityötä, ongelmanratkaisua, projektinhallintaa, kriittistä ajattelua ja tiedonhakua.

  – Robotiikka, esineiden internet ja tekoäly ovat yhä keskeisempi osa jokapäiväistä arkeamme ja työskentelytapojamme. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että meillä kasvaa osaajia, joilla on paitsi näitä edellä mainittuja taitoja, heillä on myös perusteltu näkemys siitä, miten näitä teknologioita haluamme tulevaisuudessa hyödyntää, Reetta Viitanen toteaa.

  Lisätiedot Riihimäen kaupunki:
  Jouni Eho, kaupunginjohtaja, p. +358 44 767 6674
  Esa Santakallio, kehittämisjohtaja, p. +358 40 330 4450
  Reetta Viitanen, opetuksen erityisasiantuntija, p. +358 40 141 8378

  Hämeen liitto:
  Toni K. Laine, maakuntajohtaja, p. +358 50 463 7810
  Krista Taipale, hankejohtaja, p. +32 49 812 6000

 • Riihimäen robotiikkaopetuksen mallin avulla Suomesta voi tulla koulutuksen, osaamisen ja teknologian edelläkävijä maailmassa. Riihimäen kaupunki, Robotiikkakampus ja Hämeen liitto esittelevät Riihimäen mallia EU:ssa tällä viikolla. Tapaamisia on järjestetty Euroopan parlamentin ja Euroopan komission jäsenten sekä komission pääosaston edustajien kanssa.

  ”Riihimäen robotiikkaopetuksen mallilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Meillä jokainen lapsi oppii robotiikkaa pelkästään perusopetuksessa vähintään 250 tuntia. Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta ja teknologiaosaamisesta. Kaupunkimme luova tapa yhdistää nämä kaksi sektoria Riihimäen malliksi on ainutlaatuinen mahdollisuus koko Suomelle”, kaupunginjohtaja Jouni Eho sanoo.

  Riihimäen kaupunki tarjoaa ainoana kuntana Suomessa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin perustuvaa robotiikkaopetusta varhaiskasvatuksesta lukion loppuun saakka. Kaupungin ja Hämeen liiton tavoitteena on saada robotiikkaopetus Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan. Riihimäen ihmislähtöinen teknologiaosaaminen vauhdittaa talouden tuottavuutta ja turvaa hyvinvoinnin. Lisäksi kaupunki hakee Riihimäen lukiolle robotiikan erityistä koulutustehtävää.

  ”Olen ylpeä Riihimäen mallista, joka on herättänyt laajaa kansallista ja kansainvälistä kiinnostusta. On palkitsevaa nähdä, kuinka innostuneita ja motivoituneita riihimäkeläiset lapset ja nuoret ovat robotiikkaopetuksesta. Riihimäellä on jo vuodesta 2014 alkaen kasvatettu useita robotiikan huippuosaajia, osa heistä esittelee taitojaan täällä Brysselissä”, kehittämisjohtaja Esa Santakallio Robotiikkakampukselta kertoo.

  Robotiikkaopetuksen malli on monistettavissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Robotiikkakoulutuksen avulla voidaan ratkaista talouden ja työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia.

  ”Euroopan parlamentin jäsenet Sirpa Pietikäinen ja Ville Niinistö korostivat keskiviikon puheenvuoroissaan sitä, miten tyttöjen ja naisten osuutta robotiikassa tulisi kasvattaa. Robotiikan ja tekoälyn pitäisi olla kaikkien saavutettavissa ja selkeästi toteutettua. Me olemme valmiit ottamaan tämän haasteen vastaan”, kommentoi Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riku Bitter.

  Tors­tain se­mi­naa­ris­sa mu­ka­na so­me­jät­ti Me­tan edus­ta­ja

  Torstai Kanta-Hämeen omassa EU-toimistossa, Häme EU Officessa on täynnä robotiikantäyteistä ohjelmaa. Hämeen liitto, Riihimäen kaupunki ja Riihimäen Robotiikkakampus järjestävät korkeatasoisen seminaarin tulevaisuuden taitoihin ja innovaatioekosysteemeihin liittyen. Puheenvuoroja pitävät esimerkiksi Euroopan komission, Metan, Euroopan politiikan tutkimuskeskuksen sekä ERRINin edustajat.

  Riihimäki on lähes 30 000 asukkaan kaupunki Etelä-Suomessa. Robotiikkakampus on tulevaisuuden osaamisen yhteisö, joka palvelee yrityksiä, opiskelijoita ja täydennyskouluttautujia.

  Lisätiedot:

  Jouni Eho, kaupunginjohtaja, puh: +358 44 767 6674

  Esa Santakallio, kehittämisjohtaja, puh: +358 40 330 4450